Milí naši zákazníci, 

prajeme Vám úspešný, usmievavý a zaujímavý rok 2020! Nech sa Vám darí!

Zároveň ďakujeme za Vašu priazeň a časté návštevy našej predajne PATCHWORKPARTY - Zimová Anna v Bratislava Business Centre na Plynárenskej 1 v rokoch 2008 - 19. Týchto dvanásť rokov uplynulo ako voda a my sa chceme posunúť ďalej - do vlastného, väčšieho, lepšieho. 

Zatiaľ ešte predajňu prerábame a snažíme sa všetko optimalizovať. Predbežný termín otvorenia je 27.01.2020. Dovoľte nám pozvať Vás do nových predajných a kurzových priestorov + quiltovacieho centra PATCHWORKPARTY na Nejedlého 61 v Bratislave - Dúbravke po tomto termíne.

Zároveň prijmite naše ospravedlnenie za prechodné oneskorenie Vašich internetových objednávok v období do 27.1.2020. Ďakujeme! 

Dovoľte nám pozvať Vás na kurz AZ2 - obľúbené patchworkové techniky, ktorý začína práve 27.1.2020 od 17 do 20,00 hod. Tešíme sa na Vás!

Mapka našej novej predajne: