CD s výšivkami dodávané so strojom Artista 200 je zakódované ..., vie ho číatť len Artista 200.

Pokiaľ si ho chcete rozkódovať a uložiť na disk ..., použite nesledujúci dekódovací soft:

http://www.patchworkparty.sk/images/pp/soft/Unencrypt-CDA200.zip